Menu:

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození

Specializovaná mapa s odborným obsahem s názvem: "Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození" je výsledkem projektu řešeného v letech 2012-2015 s identifikačním kódem DF12P01OVV017 a celým názvem: Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla. Projekt byl financován Ministerstvem kultury ČR.
Mapa s názvem "Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR – odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození" byla Ministerstvem kultury dne 6.1.2016 schválena jako specializovaná mapa s odborným obsahem, výstup Nmap - značka MK 350/2016 OVV
Autoři této mapy jsou: Bc. Michaela Knězů Knížová, Mgr. Zuzana Křenková, Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., Ing. Zuzana Zlámalová Cílová, Ph.D., Ing. Irena Kučerová, Ph.D., Ing. Michal Novák, Ph.D. a Ing. Martin Zlámal, Ph.D.
Cílem této Specializované mapy s odborným obsahem bylo vyhledat, lokalizovat a zdokumentovat (fotografická dokumentace, zjištění autora a datace díla apod.) exteriérové skleněné mozaiky na území ČR a tím zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o tom, že mezi exteriérovými skleněnými mozaikami druhé poloviny 20. století se vyskytuje nemalý počet vysoce cenných výtvarných děl, která zasluhují ochranu. Cílem vzniklé mapy je tedy vytvořit kompletní soupis skleněných exteriérových mozaik pro potřeby Ministerstva kultury, památkových úřadů a dalších orgánů státní správy.

Mapa je optimalizovaná pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera. Při prohlížení v jiném prohlížeči nemusí být všechny funkce přístupné.

Autoři mapy prosí návštěvníky stránek, aby v případě nalezení skleněné exteriérové mozaiky chybějící v databázi zaslali stručné informace k nalezené mozaice na adresu krenkovz@vscht.cz. Děkujeme!