Menu:

Adamcová, Jiřina

(1927 Rudlice u Znojma)
Po studiu na gymnáziu v Kyjově pokračovala Jiřina Adamcová výtvarným školením v grafické speciálce V. Pukly na Akademii výtvarných umění v Praze. Úspěšná kreslířka, grafička a typografka se nesoustředila jen na drobnější výtvarná díla, od roku 1967 pracovala na mnoha návrzích pro veřejný prostor, z nichž bylo realizováno více než třicet děl. V technice skleněné mozaiky to byly Strom vědění pro školu ve Vrbovci u Znojma (1974) a další dvě skleněné mozaiky pro školu ve Znojmě (1976), mozaika Slunce a voda pro bazén v Mostě (1977), Dary země pro restauraci ve Znojmě (1977), Radost z pohybu na stadionu Strahov (1978) a z téhož roku skleněná mozaika na budově sušárny mléka ve Stříbře či kompozice Město pro banku v Domažlicích (1979). V roce 1980 byla realizována monumentální kamenná kompozice Jan Želivský a husitské hnutí pro stanici metra Želivského a další skleněné mozaiky Sport I. a Sport II. pro sportovní halu v Liberci. Z návrhů pro sportovní zařízení můžeme zmínit ještě mozaiku navrženou pro fasádu zimního stadionu ve Velkých Popovicích z roku 1981.
Kamenné mozaiky pro pražské interiéry se realizovaly i v pozdějších letech – v roce 1982 Dívka s holubicí v obřadní síni v Dejvicích, o rok později kompozice Družice pro poštu v Kbelích a dvě kamenné mozaiky Kontakty pro hlavní poštovní budovu v Praze – Malešicích. Pro pražské sanatorium Homolka byl určen návrh skleněné mozaiky Radost z roku 1988. Další mozaiky navrhla pro Slovensko – v roce 1968 mozaiku pro vodárnu v Trenčíně, 1970 dvě mozaiky v Levicích. Návrhy a kartony pro mozaiky se staly také součástí jejích výstav – v katalogu výstavy z Hodonína z roku 1977 uvedla například návrhy k mozaice pro školu ve Vrbovci, kartony pro trutnovskou mozaiku nebo návrhy kartonů pro kamenné mozaiky Lidice a Lidická žena z roku 1974.
Z exteriérových skleněných mozaik dle návrhů Jiřiny Adamcové se zachovala realizace na štítu bývalé administrativní budovy Severočeských mlékáren z roku 1987. Kompozice s dívčí postavou vypouštějící holubice, odkazující zřejmě k tématu míru.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 13.
Jiřina Adamcová, Grafika a mozaiky, kat. GVU Hodonín 1977.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 76.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 41.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 I, A-Č, Ostrava 1998, s. 21-22.