Menu:

Bártek, Vladimír

Exteriérová skleněná mozaika byla podle návrhu Vladimíra Bártka realizována jako součást výzdoby sídliště Fifejdy v Ostravě. Byla jednou ze tří obdobně pojatých mozaik různých autorů dotvářejících objekty předškolních zařízení kruhovými mozaikovými kompozicemi. Motiv představující snad vítězství dne nad nocí – symbolizovaný velkým zářivým sluncem a na tmavě modrém pozadím s ustupujícím měsícem, byl v roce 1981 osazen na panelu u vstupu do areálu mateřské školy v ulici Generála Píky. Mozaika je na spodním okraji signována B. V. V sousední ulici Lechowitczově ji doplňuje mozaika Karla Žaludy Motýl z roku 1980 se shodným umístěním a poslední v řadě vznikla mozaika Kamarádi navržená v roce 1997 Eduardem Halberštátem pro fasádu MŠ ve Varenské ulici.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 134.