Menu:

Bejček, Jaroslav

(1926 Louka u Litvínova – 1986 Stadice)
Studoval na Státní odborné keramické škole v Teplicích, po té na VŠUP u Karla Svolinského, kde promoval v roce 1953. Od roku 1954 studoval v Pekingu rok čínštinu a zároveň na tamní akademii výtvarného umění v oboru grafiky. V roce 1957 se oženil s korejkou Li Ki Sun, s níž tvořil i svá mozaiková díla. Jeho tvorba zahrnovala řadu sochařských děl i drobných keramických prací. Z monumentální tvorby je nutné vyzdvihnout už zaniklou realizaci mozaiky s názvem Země znázorňující průřez mosteckou krajinou, která zdobila vnější atiku budovy národního výboru v Mostě. Tato byla v roce 2008 demontována a její zrestaurované části jsou od roku 2012 osazeny na pilíři v atriu budovy magistrátu. Další mozaiky navrhl Jaroslav Bejček pro Chomutov – modrou kruhovou abstrakci Luna (1971) a kruhovou mozaiku Žena - květ ve dvoře restaurace (1969), pro základní školu v Liberci (1975) a Mimoň (1972). Různými dalšími monumentálními díly (např. reliéfy) vyzdobil městské exteriéry a interiéru Mostu i dalších severočeských měst. Pro Ústí nad Labem navrhl kruhovou keramickou mozaiku s motivem ptáka letícího nad krajinou (1987) umístěnou ve středu fasády budovy Ortotika Masarykovy nemocnice.
Monumentální práce Jaroslava Bejčka nepochybně souvisely také s jeho intenzivní činností ve Svazu českých výtvarných umělců – v letech 1958–1972 byl členem ústřední komise SČVU, později předsedou severočeského Svazu a také zasedal v komisi, resp. galerijním hodnotícím výboru. Především však působil jako předseda hodnotící komise pro spolupráci architektů s výtvarníky. S normalizačními zásahy se v roce 1973 dobrovolně vzdal všech funkcí a začal pracovat ve volném povolání.
Jan Škvára, Jaroslav Bejček, obrazy, kresby, grafika, ilustrace, plastiky, keramika, porcelán, realizace 1956-1976 (kat.), Liberec 1976, nestr.
Veronika Synková, Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce, FF UJEP Ústí nad Labem, 2006, tab. XXXXIX, XLVI.
Umělecká díla Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun v Mostě, Most, 2012.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 I, A-Č, Ostrava 1998, s. 119.