Menu:

Bendelmayer, Bedřich

(1872 Praha – 1932 Praha)
Vystudoval u Fridricha Ohmanna na pražské Uměleckoprůmyslové škole a po celý život působil jako architekt. Kromě nájemních a soukromých domů v historizujícím, secesním i neoklasicistním slohu projektoval řadu veřejných budov – např. krajské soudy v Klatovech a Chrudimi a Justiční palác (resp. vrchní soud) v Praze na Pankráci z let 1928-1930.
Ještě secesní budovou, do jejíhož průčelí Bendelmayer zakomponoval skleněnou mozaiku, je hotel Arcivévody Štěpána (dnešní Grandhotel Evropa) na Václavském náměstí v Praze. Vznikl podle plánů zhotovených v roce 1903. V jeho průčelí byla osazena velká dekorativně stylizovaná skleněná mozaika s reklamním nápisem. Zhotovil ji v roce 1905 Viktor Foerster.
Další spolupráci už s Bendelmayerem řešila dílna Marie Foersterové. Spolu realizovali výzdobu českého gymnázia v Hlučíně či dekorativní prvky ze skleněné mozaiky osazené na vnějšku budovy krajského soudu v Klatovech - budovu stavěnou v letech 1924-1927 zdobí státní znak a čtyři ornamentální medailony. Mozaikovou výzdobu využil i v průčelí vil, které projektoval ve 20. letech v Praze (Bubenečská ulice, U Vorlíků).
Na konci života pracoval Bendelmayer na projektu pojišťovny Continentale (1928-1929). V rámci klasicistního průčelí se už mozaika neuplatňuje, přesto našla místo v podobě kruhového medailonu na stropě vstupního portiku. Navrhl ji Alois Mudruňka, s nímž Bendelmayer spolupracoval i dříve a realizace opět připadla dílně Marie Foersterové
Karel B. Mádl, Mosaika, Národní listy, 1905, 5. 2., s. 13.
Hotel "U Arcivévody Štěpána" v Praze, Václavské náměstí, Architektonický obzor, 1906, 7. 2., s. 10-11.
J. R. Marek, Sedmdesátka české mosaikářky, Národní listy, 1937, 2. 12., s. 5.
Pavel Vlček - Jiří Hilmera, Bendelmayer, Bedřich, in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 55