Menu:

Benedík, Karel

(1923 Kozojídky – 1997 Veselí nad Moravou)
Malíř Karel Benedík žil a působil na rodném Slovácku. Vyrostl ve vesnickém prostředí, vyučil se jako malíř pokojů a až později začal studovat na pražské AVU v ateliérech Vlastimila Rady a Vratislava Nechleby. Na Akademii také začal těšně spolupracovat s Bohuslavem Slánským, který ho získal pro obor restaurování nástěnných maleb. Jako restaurátor pracoval např. na transferech středověkých fresek z Doupova, odkrývání Navrátilových maleb zámku v Liběchově nebo restaurování rozsáhlých nástropních kompozic v klášteře Hradisko u Olomouce a ve Sněmovním sále kroměřížského zámku. Od roku 1965 Benedík přesídlil zpět na Slovácko a věnoval se tvorbě krajin, zátiší i figurálních kompozic a portrétů, ve kterých často zobrazoval výrazné regionální typy včetně místních lidových umělců.
Z autorových exteriérových skleněných mozaik známe dvě díla: v zrcadle nad hlavním vchodem průčelí kostela Zvěstování Panny Marie na Dolním náměstí v Olomouci scénu Zvěstování (nahradila údajně v roce 1972 původní malbu Jano Koehlera) a Madonu na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici, která v mozaice opakuje podobu milostného obrazu Panny Marie Strážnické, uloženého uvnitř chrámu. Obě scény dokládají tak autorovu znalost starého umění a schopnost je přesně vystihnout, těsně propojenou s povoláním restaurátora.
Navždy odešel akademický malíř Karel Benedík, Slovácké noviny, 1997, 26. 2., s. 9.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 I, A-Č, Ostrava 1998, s. 131.