Menu:

Fanta, Josef

(1856 Sudoměřice – 1954 Praha)
Architekt Josef Fanta vystudoval reálku v Praze a pokračoval na tamní české technice. Po dokončení studia pracoval v ateliéru Josefa Zítka na stavbě Národního divadla a Rudolfina. Z jeho rozsáhlého architektonického díla je zřejmě nejznámější secesní budova hlavního nádraží v Praze (soutěž 1899, dokončení 1909).
Kromě architektonických projektů působil Josef Fanta také jako návrhář dekorativních výtvarných prvků a užitého řemesla. V roce 1934 ostatně předmět svého zájmu do kulturního kalendáře popsal jako: "činnost výtvarná v oboru veřejných, soukromých a pomníkových staveb a v oboru uměleckých řemesel, zvl. tkanin a výšivek bohoslužebných." Zpracoval např. nákresy na secesní oltář v kostele augustiniánů v Domažlicích, navrhl malovaná okna kostela v Klatovech a různé předměty pro chrám sv. Víta. V nástěnných technikách zdobících architekturu navrhoval řadu sgrafit a společně Mikolášem Alšem se podílel na kartonech pro freskovou výzdobu fasády Wiehlova domu na Václavském náměstí.
Ačkoliv bylo Fantovi obrazové dekorování fasád blízké (např. dům pro pěvecký spolek Hlahol – keramická mozaika ve štítu), skleněnou mozaiku na svých průčelích nepoužíval. Za to ji uplatňoval ve funerální architektuře – resp. v návrzích hrobek pro pražské hřbitovy. Na těchto drobných zakázkách pracoval už od návratu z italské studijní cesty. Přivedla jej k nim spolupráce s Antonínem Wiehlem na stavbě arkád Slavína na Vyšehradském hřbitově, budovaných v letech 1889-1893. Byly vyzdobeny mozaikami, které realizoval Viktor Foerster (Mattušovi, Novák) a po jeho smrti nástupnická dílna Marie Foerstrové.
J. R. Marek, Sedmdesátka české mosaikářky, Národní listy, 1937, 2. 12., s. 5.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl A-K, Praha 1947, s. 209,
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 1. A-M, Praha 1995, s. 170.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998 II, D-G, Ostrava 1998, s. 210-211.
Pavel Vlček – Jiří Hilmera, Fanta, Josef, in: Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 163.
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/architekt-josef-fanta/ (naposledy staženo 17.7.2015)