Menu:

Grabovský, Miroslav

(1940 Ostrava)
Studoval na škole uměleckých řemesel v Brně a posléze na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ostravě – Porubě. Žije ve Slezské Ostravě, které se také týká většina jeho malířského díla. Kromě malířské a grafické práce pracoval často na monumentálních realizacích mozaik ze štípaného skla v týmu s J. Godžou a P. Sedlíkem. Podle návrhů Josefa Treuchela realizovali mozaiky Růže v Kopřivnici a Kořeny země z roku 1984. Dle kartonů dalšího ostravského výtvarníka Jana Václavíka pracovali na mozaikách Hrdinství práce v Ostravě Hrabůvce a na plastické kompozici OCTPABA z roku 1989.
V roce 2007 byl Miroslav Grabovský osloven jako možný restaurátor mozaikové kompozice Miry Haberernové u vstupu do centrálního hřbitova ve Slezské Ostravě, ačkoliv si, podle sdělení v tisku, nechal vyrobit ve sklárně v Jablonci nad Nisou scházející materiál, k obnově mozaiky dodnes nedošlo.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 46.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998 II, D-G, Ostrava 1998, s. 363.
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/mozaika20071121.html (naposledy staženo 17.7.2015)