Menu:

Haberernová (Trančíková), Mira

(1939 Bratislava)
Studovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě (1957–1962) a na Akademii výtvarných umění v Budapešti. Na přelomu 60. a 70. let 20. století patřila mezi nejnadějnější slovenské umělce, především díky strukturální grafice a texturální malbě. Vystavovala na neveřejných Konfrontacích, které se konaly v ateliérech bratislavských kolegů. Její malířský projev kombinovaný s reliéfem a zakomponováním reálných prvků do malby byl velmi výrazný a na konci 60. let jí zaručil účast na několika mezinárodních výstavách – např. na Bienále mladých v Paříži v roce 1969. Realizovala také šité sochařské objekty ("mäkke plastiky") a velké figurativní malby. V normalizačním roce 1972 byla vyloučena ze Svazu výtvarných umělců, čímž jí byla znemožněna veškerá veřejná prezentace díla.
Z doby největšího rozmachu autorčina díla pochází návrh na mozaiku Smuteční průvod na stěně u hlavního vstupu do ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Kompozice realizovaná v roce 1966 dotvořila prostor, který byl budován od první poloviny 60. let 20. století a vznikl dle projektu architekta Ivo Klimeše. Mozaika je osazena na nástupní terase s monumentální dvanáctimetrovou Hřbitovní stélou sochaře Vladislava Gajdy. Štíhlá vertikála z mušlového vápence posetá zářezy kontrastovala s podélně rozvinutou kompozicí skleněné mozaiky vyskládané do velkých barevných ploch, mezi nimiž je sevřen průvod "unášených postav".
Ve skleněné mozaice je známa ještě jedna Haberernové realizace – výzdoba průčelí obchodního střediska v Šardicích zhotovená v roce 1974 ze sintrovaných kostek stavební mozaiky, představující velké plochy květů. V rámci monumentální tvorby a uměleckého doprovodu architektury či veřejného prostoru zpracovala Haberernová také několik keramických sochařských děl, osazených vesměs v Bratislavě. Některá vznikla ještě za socialismu, jiná až po roce 2000.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 92.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 III, H, Ostrava 1999, s. 19.
Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století, disertační práce, FFMU Brno, 2009, s. 137-138.