Menu:

Halberštát, Eduard

(1937 Ústí nad Orlicí)
Studoval na AVU (1967-1973) a v 80. letech 20. století absolvoval pobyt na École des Beaux-Arts v Paříži. Dnes působí jako pedagog na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity. V Ostravě dlouhodobě pracoval jako horník v místních dolech. V 70. a 80. letech se zapojoval do nezávislých výtvarných aktivit a patřil k organizátorům konfrontačních akcí. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a také realizacím v architektuře.
Do autorovy monumentální tvorby patří několik mozaik – barevná mozaika ZŠ v Havířově z roku 1978 realizovaná dílnou Ústředí uměleckých řemesel, další kombinující barevné prvky a přírodní materiál na nákupním středisku Havířov – Suchá z roku 1981 a ze stejného roku mozaika na fasádě estrádního sálu Domu kultury na sídlišti Orlová Lutyně, která byla v nedávné době ukryta pod vrstvou zateplení. Poslední podobnou realizací podle Halberštátova návrhu je drobná kruhová skleněná mozaika Kamarádi na fasádě mateřské školy na ulici Varenská, zhotovená mozaikářem Františkem Tesařem v roce 1997. Navazuje na starší výtvarné prvky ostravského sídliště Fifejdy, které v letech 1980-1981 navrhli pro výzdobu mateřských škol v ulicích Lechowiczova a Generála Píky Karel Žaluda a Vladimír Bártek. Kompozice se dvěma dětskými tvářemi dokonale vystihuje jednu z publikovaných charakteristik Halberštátova díla: "Zdánlivou naivitou se úspěšně brání nebezpečí patosu."
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1981, Praha 1981, s. 125, 133.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 1. A-M, Praha 1995, s. 240.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 III, H, Ostrava 1999, s. 46-47.