Menu:

Hanáček, Jan

(1932)
Akademický malíř Jan Hanáček (narozen 1932) patří mezi regionální tvůrce jihovýchodní Moravy. Léta působil jako profesor na SUPŠ v Uherském Hradišti a s tímto městem a jeho okolím také spojil většinu svého profesního života, vyjma studií na VŠUP v Praze. V 70. letech 20. století navrhoval hned několik monumentálních realizací zakomponovaných do architektury. Pro kulturní dům v rodných Kunovicích vzniklo sgrafito Hody a pro nedaleký podnik Let Kunovice kompozice Parno leptané do skla. Asi nejznámější však je rozměrný gobelín s tématem Jízda králů určený pro reprezentační prostory bývalého MNV v Uherském Hradišti.
Jan Hanáček je autorem návrhu skleněné exteriérové mozaiky v parteru budovy Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně-Loukách. Mozaika vznikla v roce 1974 jako pandán mozaiky Františka Nikla nazvané Květy. Téma Hanáčkovy abstraktní kompozice o rozměrech 3x13 m se nepodařilo zjistit, realizace se ujala mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 III, H, Ostrava 1999, s. 58-59.
Archiv Krajské galerie ve Zlíně