Menu:

Hanak, Anton

(1875 Výšovice u Prostějova – 1934 Vídeň)
Vídeňský sochař moravského původu, je považován za jednoho ze zakladatelů rakouského moderního sochařství. Vyučil se řezbářem, absolvoval večerní sochařské kurzy na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a nakonec v letech 1889 až 1893 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni pod vedením prof. E. von Hellmera. Ve své práci navázal z počátku na akademickou historizující tradici, kterou brzy nahradil symbolismus a secesní výraz. Hanakovu tvorbu silně poznamenala spolupráce s malířem Gustavem Klimtem a architektem Josefem Hoffmannem. V roce 1906 se stal členem vídeňského spolku Secese. Kromě volné sochařské tvorby se zabýval návrhy nábytku a užitných předmětů, které vznikaly v uměleckořemeslných dílnách Wiener Werkstätte. V roce 1913 se stal profesorem sochařství na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, roku 1932 byl jmenován profesorem sochařství na vídeňské Akademii výtvarných umění. Důležitými mecenáši a Hanakovými příznivci byli členové rodiny Primavesi, se kterou navázala styky v roce 1906. Přátelské vztahy s Eugenii Primavesi jej přivedly k četným zadáním, které pro rodinu až do své smrti realizoval. Pro interiér vily Primavesi v Olomouci a výzdobu její zahrady vytvořil několik sochařských prací, navrhl ale i nábytek a drobné užitné předměty. Podle Hanakova návrhů vznikla rovněž mozaika pro vchodovou část domu, která byla snad roku 1912 realizována členy rodiny Primavesi. Ve stejné době vznikly i mozaikové truhlíky, které svou barevnou kompozicí akcentovaly průčelí domu, a mozaikové obložení v hale vily.
Wilhelm Mrazek, Anton Hanak 1876-1934, Wien – München 1969.
Hedwig Steiner, Anton Hanak. Werk, Mensch und Leben, München 1969, s. XLI, kat. č. 2.
Marek Perůtka, K ikonografii rané sochařské torby Antona Hanaka, Historická Olomouc a její současné problémy VI, Olomouc 1987, s. 229 -238.
Pavel Zatloukal, Vila Primavesi v Olomouci, Olomouc 1990.
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002, s. 507-519.
Marek Perůtka, Anton Hanak, sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900-1915), Prostějov 2003.