Menu:

Hanzelka, Jaromír

(1928 Libhošť)
Jaromír Hanzelka působil především jako textilní výtvarník. Studoval na Průmyslové škole textilní – kreslířské v Brně a posléze na VŠUP v ateliéru prof. Antonína Kybala. Náměty přírody a abstraktní náladové kompozice s jemnou barevností přenášel do gobelínů, ručně vázaných koberců, art protis a textilních miniatur. Pracoval také jako návrhář a vedoucí ateliéru v podniku Hedva Rýmařov a jako umělecký vedoucí Gobelínových a kobercových dílen ve Valašském Meziříčí.
Jeho dílo, určené hlavně k výzdobě interiérů veřejných budov, je obohaceno také jednou monumentální realizací v technice kombinované mozaiky. Pro nově vznikající pavilon v areálu prostějovské nemocnice navrhl třídílnou kompozici Slunce – dar života. Budova vyprojektovaná Ing. arch. Karlem Kafkou z brněnského Stavoprojektu byla v roce 1984 doplněna mozaikovými obrazy kombinujícími štípané skleněné a kamenné kostky. Kompozice jsou situovány ve třech podlažích nad sebou. Horní a spodní představují květy vyrůstající ze země, střední část je vyplněna zářícím sluncem.
Technice mozaiky se Hanzelka věnoval i jako restaurátor při obnově obrazu Panny Marie na průčelí poutního chrámu na Hostýně, kde spolupracoval s mozaikářem Františkem Tesařem. Sám zpracoval rekonstrukci polopostav andělů ve špaletách okének u vstupu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.
František Kobza – Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti, Olomouc 1989.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 III, H, Ostrava 1999, s. 72-73.
http://www.hostyn.cz/hostyn_old/mozaika_oprava.htm (naposledy staženo 17.7.2015)
Archiv Krajské galerie ve Zlíně