Menu:

Havlic, Jan

(1938 Plzeň – 1990 Plzeň)
Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy a Karla Lidického.
Malíř Jan Havlic celý život tvořil v Plzni. Maloval především motivy spojené s realitou, portréty, pracoval i na grafikách. Z jeho návrhů pro monumentální díla se zachovala kompozice realizovaná na fasádě budovy internátu Vodních staveb v Plzni z roku 1983.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 49.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 III, H, Ostrava 1999, s. 90.