Menu:

Havlíček, Libor

Majitel firmy Mozaiky.cz, která v současnosti realizuje množství mozaik z keramického i skleněného materiálu. Kromě Havlíčkových autorských děl jsou součástí náplně také restaurátorské práce, dobové rekonstrukce a návrhy interiérů a fasád.
Zajímavou realizací je keramická mozaiky pro fasádu školy v Brně Bakalově ulici. Kromě ní Havlíček se svými studentkami pracoval na výzdobě Věže civilizace v Troubsku-Veselce u Brna. Na plochách výplní kolem obrázků spolupracoval s Michalem Bartošem a Ondřejem Gromanem.
Magdalena Kracík Štorkánová - Tomáš Hájek, Muzívní umění. Mozaika v českém výtvarném umění, Praha 2014, s. 87.
http://www.mozaiky.cz/