Menu:

Jaroš, Jan

Firma Jan Jaroš, umělecký závod sklářských malířů na skle pracovala na přelomu 19. a 20. století v Praze. Specializovala se především na realizaci vitráží podle návrhů různých umělců. Kromě zakladatele firmy Jana Jaroše zde pracoval (a později se osamostatnil) Josef Jiřička a "převzal uměleckou klientelu a jeho závod se stal ústředním závodem pro mozaikovou sklomalbu." Firma spolupracovala např. na vitrážových oknech pro chrám sv. Víta podle návrhů Maxe Švabinského. Ve 30. letech 20. století se jmenovala Umělecké sklenářství – zapalovaná sklomalba Jan Jaroš, Praha.
Výjimečně najdeme signaturu J. JAROŠ i na jedné skleněné mozaice – nedatované lunetě s polopostavou archanděla Michaela na kostele stejného zasvěcení v Praze Podolí. Je otázkou, zda to byl pokus firmy o realizaci mozaiky, nebo jestli byl Jan Jaroš jen autorem návrhu.
Kateřina Rusoová, Vitráže Maxe Švabinského v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, bakalářská diplomová práce, FFMU Brno, 2007, s. 13, 21, 24, 27.