Menu:

Kafka, Čestmír

(1922 Jihlava – 1988 Praha)
Malíř a grafik Čestmír Kafka studoval v době druhé světové války na Škole umění ve Zlíně a posléze na pražské VŠUP v atelieru Emila Filly. V jeho tvorbě se projevily zpočátku surrealistické a posléze civilistní vlivy. V 60. letech vystoupil výrazný konstruktivní styl, který základní motivy jeho obrazů proměnil až na úroveň znaků, což se projevilo i ve zpracování figur. V době normalizace patřil k ostře sledovaným a zakázaným umělcům. Od 70. let se začal intenzivně věnovat technice koláže kombinující různé materiály. Význam uměleckého díla Čestmíra Kafky dnes vidíme především v poválečném rozvinutí abstraktní malby a v monumentální tvorbě potom v jeho realizacích v rámci architektury vzniklých na přelomu 60. a 70. let 20. století.
Kafka se s velkým úspěchem podílel na návrzích prvků pro různé budovy a sídlištní celky – byl v týmu spoluautorů, kteří vyhráli 1. cenu v soutěži na výzdobu československého velvyslanectví v Brazílii a později tuto zakázku také s architektem Kamilem Filsakem a sochařem Olbramem Zoubkem realizovali. Pro Karlovy Vary navrhl interiér festivalového kina, pro budovu Federálního shromáždění strop (1967-1970) a pro český pavilon EXPO v Ósace vitráž (1969-1970). Svými realizacemi přispěl také k umělecké výzdobě sídliště Lesná v Brně (1969), které ozdobily jeho sochařsky zpracované prolézačky z železobetonových prefabrikátů umístěné v prostorech před vstupy do bytových domů v Brožíkově ulici. Kombinují základní geometrické tvary, které se ve větších plochách objevily i na dělící zdi z roku 1967 v nedaleké Arbesově ulici. Prolézačky se do okolního prostoru obrací buď strukturou betonu, nebo jsou na plochách určených pro intenzivní používání při dětských hrách obloženy žlutými, červenými a modrými kostkami stavební mozaiky.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 1. A-M, Praha 1995, s. 332-333.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 V, Ka-Kom, Ostrava 2000, s. 40-41.
Jana Kořínková - Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, in: Lesná – 50 let sídliště. Historie, současnost, perspektivy, Brno 2012, s. 96, 99.