Menu:

Kayser, Jiří (Georges)

(1918 Písek)
Vystudoval na české technice a později na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesora Břetislava Nováka st. Po roce 1968 odešel do emigrace. Z Vídně pokračoval do Kanady, kde se usadil v Quebecu a získal profesorské místo na Academii des Beaux Arts.
Ještě před odjezdem z Československa realizoval malíř Jiří Kayser několik monumentálních zakázek do architektury. V roce 1964 mozaiku pro školu v Mostě a keramickou mozaiku s motivem houslí pro Lučany nad Nisou, která těsně souvisí i s jeho malířským dílem, ve kterém zároveň věnoval velkou pozornost zátiší, ale také motivům hudebníků. Na téma Malíř mezi hudebníky měl dokonce samostatnou výstavu obrazů. Mezi lety 1965-1967 byla dle Kayserova návrhu realizována kombinovaná mozaika nákupního střediska Panorama na sídlišti Skřivánek v Ústí nad Labem. Abstraktní kompozice dlouhá 20 m je tvořena převážně řezanou glazovanou keramikou, do které jsou zakomponovány skleněné pecky a větší kusy skla.
Po emigraci působil Kayser jako pedagog a věnoval se svému malířskému dílu. Mezi jeho veřejné zakázky patří série obrazů pro mezinárodní leteckou společnost IATA, určená pro úřadovny, odbavovací prostory a konferenční síně a spojená společným tématem Člověk a létání.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl A-K, Praha 1947, s. 452.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 91
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 V, Ka-Kom, Ostrava 2000, s. 145.
Veronika Synková, Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce, FF UJEP Ústí nad Labem, 2006, s. 81, tab. IX.