Menu:

Klouda, Alois

(1916 Praha – 1975 Praha)
Absolvoval soukromé školení u R. Vejrycha, ukrajinskou akademii v Praze a také pražskou Uměleckoprůmyslovou školu a Akademii výtvarných umění. Na studijní cestě po Itálii se věnoval studiu mozaiky. Posléze působil v Atelieru Tumpach. Zde spolupracoval např. s Quido Romanem Kociánem na vzniku mozaikové pamětní desky jeho otce Quido Kociána pro rodný dům v Ústí nad Orlicí. Také realizoval (a snad i navrhl) skleněnou mozaiku na průčelí kostela sv. Mikuláše v Benešově. Je signována jeho jménem a zároveň datována rokem 1938 a opatřena firemním označením Atelier Tumpach. Zřejmě brzy po té se Klouda osamostatnil, neboť v roce 1937 Jan Tumpach zemřel a neutěšené poměry v jeho dílně vedly k odchodu nejschopnějších pracovníků. Spolu se sklářským technologem Michalem Ajvazem (původně působícím též v Tumpachově atelieru) založil vlastní dílnu Mosaika v Praze-Podolí, financovanou zprvu zálohou na realizaci děl Jana Preislera pro muzeum v Hradci Králové (1941). Alois Klouda musel na základě Preislerových skic vypracovat kartony. Michal Ajvaz postavil dvě pece a v "mikrohuti" tavil skleněné smalty a na samotných mozaikářských pracích se podíleli mladí absolventi železnobrodské sklářské školy. Další monumentální zakázky dílnu nečekaly, protože jim válečná doba nijak nepřála. Dílna tedy zhotovovala malé práce podle návrhů Josefa Lady, Josefa Lieslera a dalších výtvarníků. Alois Klouda pracoval jako mozaikář až do své smrti v roce 1975. Zemřel v průběhu jedné z restaurátorských zakázek, na které se podílel s Vladimírem Románkem – restaurování lunety s Archandělem Michaelem v tympanonu kostela v Praze Podolí.
Václav Čtyroký, Česká mosaika, Sklářské rozhledy, 1941, č. 18, s. 145-153.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl A-K, Praha 1947, s. 497.
Michal Ajvaz. Mozaika (nevydaný rukopis publikace), 1993, s. 350-351. Soukromý archiv.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 V, Ka-Kom, Ostrava 2000, s. 231.
https://www.facebook.com/Artproject.for.Future/posts/482069615154199 (naposledy staženo 12.8.2015)