Menu:

Kolář, Radomír

(1924 Rakovník – 1993 Praha)
Grafik a malíř Radomír Kolář studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde posléze dělal aspiranturu a od roku 1956 působil jako odborný asistent. Věnoval se figurální malbě, především oblíbeným motivům koní, dostihů, sportovním motivům apod. Pracoval na několika emisích známek a ilustroval více než 70 knižních titulů.
Jako jeden z protěžovaných představitelů socialistického realismu navrhnul také množství prestižních monumentálních zakázek, např. kamennou mozaiku pro budovu hlavní politické správy Československé lidové armády (1978) nebo malbu pro polikliniku v Mostě či gobelín pro sportovní areál na pražském Strahově, který vznikl k příležitosti Mistrovství Evropy v lehké atletice. Z Kolářových monumentálních zakázek, které byly vytvořeny v technice skleněné mozaiky, je třeba zmínit kompozice Karla IV. pro zastávku metra Karlovo náměstí (1983) a Husitství pro památník na Vítkově (1960). Další mozaiky měl vytvořit pro základní školu v Ostravě a budovu ČSAD v Malešicích. Reprezentativní soubor jeho děl dosud najdeme v exteriérech sídliště ve Vršovicích (1979-1980). Na betonových panelech dotvářejících zelené plochy mezi domy, jsou osazeny obdélné kompozice zhotovené ze štípaných skleněných kostek mozaikářskou dílnou Ústředí uměleckých řemesel. V Taškentské ulici je to mozaika Pohádka a drobná kompozice Sluníčko, v Tádžické ulici kompozice Technika a Kompas, v Kazašské ulici zvířecí motivy - Hlava medvěda a výjev ZOO a v Turkmenské ulici Cirkus a Klobouk. V Magnitogorské ulici byla doplněna v roce 1988 kombinovaná mozaika Noc a den, jejíž sestavování přímo v dílně zachytila fotografie publikovaná v časopise Umění a řemesla. Všechny obrazy splňují oficiální požadavky na monumentální umění doby normalizace – jsou figurální, dobře čitelné a svým pestrým vzhledem a nekonfliktními tématy "optimisticky" dotváří vzhled sídliště panelových domů. Celkovým laděním i tematicky kontrastují s náměty bojů druhé světové války, které Kolář dlouhá léta komponoval jako člen Armádního výtvarného studia.
Milan Vašíček, Radomír Kolář, Výtvarná kultura II, 1979, č. 5, s. 35-43.
Karel Fabel, Mozaika zblízka a dnes, Umění a řemesla, 1988, č. 1, s. 12-15.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl A-K, Praha 1947, s. 517-518.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 97.
Zbyšek Malý (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 V, Ka-Kom, Ostrava 2000, s. 307.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 3. Dodatky, Praha 2006, s. 394.