Menu:

Kovář, Ludvík

(1960 Sušice)
Designér a sklářský výtvarník, který se vyučil brusičem skla na odborném učilišti Skláren Bohemia v Poděbradech a pokračoval ve studiu na SUPŠ v Železném Brodě a posléze na VŠUP v ateliéru skla u profesorů S. Libenského, J. Svobody a Vl. Kopeckého. V letech 1983-1984 nastoupil do mozaikářské dílny Uměleckých řemesel Praha. Od roku 1990 působil jako designér ve sklárnách Bohemia a založil si svůj vlastní ateliér, kde navrhuje např. různá ocenění (např. Cenu ministra životního prostředí, Pohár udělovaný na MS v hokeji nejlepšímu hráči nebo Dar pro papeže Jana Pavla II.). Pracuje také jako pedagog na střední škole v Horažďovicích.
Ludvík Kovář působí také jako mozaikář. Vytvořil např. kopie částí ravenských mozaik a pro výzdobu niky exteriéru stomatologické kliniky ve Vimperku vytvořil plastiku v podobě pilíře, který je pokryt mozaikou představující pohled na město a zakončen okem, jehož plocha je opět zdobena kombinovanou mozaikou a střed nese skleněný reliéf sv. Anny.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 VI, Kon-Ky, Ostrava 2001, s. 162.
http://www.ludvikkovar.cz/?curriculum-vitae,20 (naposledy staženo 17.7.2015)