Menu:

Kredbová, Marie

(1896 Praha - ?)
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesora Jakuba Schikanedera a posléze působila jako učitelka na odborné škole ženských povolání v Praze. Vyučovala zde kreslení a dějiny krojů. Dílo Marie Kredbové není příliš známé. Z jejích návrhů pro skleněné mozaiky můžeme jmenovat pouze sluneční hodiny Hamzovy léčebny v Luži, které realizovala dílna Marie Foersterové. Pestrá až kýčovitá malba se sluncem a měsícem je dekorována širokým zdobným rámcem. Další spoluprací mezi mozaikářskou a umělkyní byla výzdoba několika hrobek v Praze na Vyšehradě.
J. R. Marek, Sedmdesátka české mosaikářky, Národní listy, 1937, 2. 12., s. 5.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl A-K, Praha 1947, s. 562.