Menu:

Krisan, Antonín

(1856-1933)
Vystudoval na pražské Akademii v ateliéru historické a náboženské malby u profesora Františka Sequense (1887-1889) a byl také jeho spolupracovníkem. Z jeho maleb jsou zmiňovány realizace v chrámu sv. Víta v dvorní kapli, zhotovil návrhy na četné vitráže a věnoval se také restaurování nástěnných maleb – konkrétně karlštejnským cyklům. Ačkoliv publikovaná literatura zmiňuje jako autora kartonů pro mozaiky sv. Cyrila a sv. Metoděje na průčelí kostela na Vyšehradě Josefa Krisana, zřejmě došlo k omylu a je jím Antonín Krisan, malíř, který se věnoval především oficiální náboženské malbě.
Aleš Filip - Roman Musil, Neklidem k Bohu, Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914, Praha 2006, s. 216, 225.
Jan Tachezy, Vyšehrad, Praha 1985, s. 64, obr. 38-39.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl L-Ž, Praha 1950, s. 566.