Menu:

Lapáček, Ladislav

(1920 Pustá Rybná – 1993 Ústí nad Labem)
Vyučil se litografem a studoval Státní grafickou školu a figurální malbu v ateliéru prof. Vladimíra Sychry na pražské Akademii výtvarných umění. Těžiště jeho práce tvořila grafika a kaligrafie. Proti těmto drobnějším pracím stojí návrhy monumentálních realizací pro architekturu, z nichž byla řada realizována v interiérech a exteriérech budov v Lapáčkově působišti Ústí nad Labem.
V roce 1960 navrhl pro fasádu kina Hraničář malbu na proškrabávané omítce napodobující dělením povrchu techniku mozaiky. Jeho další návrhy byly už realizovány v technice skleněné mozaiky. Pro 25. základní školu sídliště Severní terasa vznikla v letech 1976-1977 kompozice v interiéru s motivy slunce, stromu, táhnoucích ptáků, balonu, vzducholodi či tulipánu, provedená převážně v odstínech modré barvy. Pozadí modrých odstínů, se kterými kontrastují zlatooranžové hejna ryb má i mozaika zdobící stěnu bazénu plavecké haly Klíše z roku 1985, která byla v nedávné době restaurována. Další mozaiku vytvořil v roce 1972 pro průčelí mateřské školy v Litvínově.
Z Lapáčkových exteriérových realizací se zachovaly dvě skleněné mozaiky dotvářející prostor koupaliště lázní Brná v Ústí nad Labem. Kruhové kompozice na fasádách mají představovat Sportovní námět (resp. Plachetnice) a Léto (resp. Rackové). První byla osazena v roce 1981, další o pět let později. Obě byly vyrobeny z prefabrikované mačkané mozaiky.
Veronika Synková, Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce, FF UJEP Ústí nad Labem, 2006, s. 89, 83-84, 87, tab. V, XV, XXII, XXXI.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 VII, L-Mal, Ostrava 2001, s. 66.