Menu:

Máčel, Zdeněk

(1921 Zdounky u Kroměříže – 2002 Krnov)
Za protektorátu studoval na Škole umění ve Zlíně, kde se specializoval na malbu, scénografii a grafiku. Ve volné tvorbě se Zdeněk Máčel věnoval hlavně krajinomalbě, prováděné v technice oleje, akvarelu i tempery. Po skončení druhé světové války se přestěhoval do Krnova, kde celoživotně pracoval, jeho monumentální realizace pro architekturu můžeme hledat právě v okolí a v dalších severomoravských lokalitách. Tvoří je návrhy pro sgrafita, dřevěné a mramorové intarzie, prostorové práce v kovu, kameni, art protis i pro skleněné mozaiky dotvářející především prostředí školních a předškolních zařízení.
Pro školu v Ostravě Porubě navrhoval sgrafito Dětské hry, vstupní atrium základní školy ve Štěbořicích u Krnova v roce 1980 ozdobila skleněná mozaika, další se uplatnily v krytém bazénu v Krnově a též v tamním internátu SPZŠ. Pro Lichnov u Bruntálu navrhl mozaikovou výzdobu mateřské školy a jeho další kamenná mozaika je umístěna v interiéru Domu kultury v Rázové. Z exteriérových mozaik Zdeňka Máčela se dodnes zachovala výzdoba přízemní obchodního domu Prior v Krnově tvořená osově souměrnou kompozicí se sluncem ve středu. Je vyrobena z prefabrikovaných mačkaných skleněných kostiček. Další mozaika byla nedávno zateplena na kulturním domě v Orlové (1983, Za krásnou budoucnost pracujících).
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 VII, L-Mal, Ostrava 2001, s. 247-248.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 131.