Menu:

Mahelka, Jindřich

(1919 Přelouč – 1990 Nové Město na Moravě)
Malíř, grafik a ilustrátor Jindřich Mahelka studoval na grafické škole v Pardubicích a posléze na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů V. Pukla a V. Silovského. V letech 1962-1979 působil jako profesor na Střední odborné škole výtvarné v Praze.
Zcela výjimečnou pozici má v jeho díle návrh na pamětní desku herce Jana Kašky osazenou na fasádě jeho rodného domu na pražské Zbraslavi. Vznikla v roce 1952 a má připomínat herce komických rolí, který působil mj. v Kajetánském či Stavovském divadle. Dnes je pamětní deska zapuštěna do niky na fasádě, ale na starších snímcích je patrné, že původně zdobila v ploše fasády štít nízkého domku. Je provedena v technice kombinované mozaiky, kde většinu kamenného materiálu doplňují drobné motivy rozesmáté divadelní masky a vavřínového věnce z barevných smaltů.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 VII, L-Mal, Ostrava 2001, s. 256.
http://www.zbraslavhistorie.info/uvod-pomniky-pamatniky-zbraslav.php (naposledy staženo 18.5.2015)