Menu:

Major, Jaroslav (Pantaleon OSB.)

(1869 Choteč - 1936 Praha)
Řádový bratr Pantaleon Major (občanským jménem Jaroslav) byl členem Emauzského kláštera a hlavním z představitelů tzv. beuronské umělecké školy. Původně působil jako grafik, ale po vstupu do kláštera se začal věnovat také dalším výtvarným technikám. Pracoval na výzdobě chrámu sv. Gabriela v Praze a kaple v italském benediktinském klášteře Monte Cassino, kde mu tamní řádoví bratři umožnili studium fresek a mozaik.
V roce 1900 vyhotovil Major návrhy výzdoby interiéru a exteriéru kostela nového řádu petrinů v Českých Budějovicích. Bohatě dekorovaný interiér doprovází na fasádě série skleněných mozaik z roku 1905 provedených v beuronském stylu. Kromě jednoduchých nápisových desek a květinových váz či dekorativní výzdoby trojúhelného tympanonu se zde uplatňuje figura žehnajícího Krista v supraportě hlavního vstupu a rozměrný čtvercový obraz trůnící Bohorodičky, jíž u nohou klečí českobudějovický biskup Martin Říha a zakladatel kongregace petrinů P. Klement Petr. Kompozici zhotovenou podle Majorova kartonu realizoval jako skleněnou mozaiku Viktor Foerster. Byla ovlivněna deskovým obrazem Panny Marie typu "Sedes Sapientiae" ze smíchovského kostela sv. Gabriela.
Z Budějovic, Národní Politika, 1904, 31.12., s. 8.
Jiří Černý, Beuronské umění v Českých Budějovicích. 100. výročí posvěcení Růženeckého kostela, Mezinárodní Report, 2000, č. 9, s. 42 – 44.
Aleš Filip - Roman Musil, Neklidem k Bohu, Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914, Praha 2006, s. 19, 21, 124, 127, 130, 131, 158.
Magdalena Kracík Štorkánová - Tomáš Hájek, Muzívní umění. Mozaika v českém výtvarném umění, Praha 2014, s. 65-67.