Menu:

Malich, Karel

(1924 Holice)
Studoval výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (např. pod vedením Cyrila Boudy nebo Karla Lidického) a pokračoval na Akademii výtvarného umění v grafické speciálce prof. Vladimíra Silovského. Jeho malířská a sochařská tvorba je těsně spjata s abstraktními tendencemi. Sochařská díla často kombinují základní geometrické útvary, z nichž převažují oblé tvary, resp. ovály. Ve svých realizacích často pracoval s ohýbaným drátem.
Karlu Malichovi je připisováno i mozaikou zdobené sochařské dílo v areálu sklárny Preciosa v Jablonci nad Nisou. V tomto podniku se vyráběla (a dodnes vyrábí) sintrovaná stavební mozaika, takže dílo mohlo sloužit jako reklama na možnosti jejího využití. Je otázkou, zda je autorem návrhu opravdu Karel Malich – monografie zabývající se jeho dílem o podobné realizaci mlčí. Tvarově je kompozice kombinující kruhové a hranolové útvary Malichově dílu blízká. Jeho návrhy pro jiná exteriérová díla ale nevyužívaly barevné efekty, naopak počítaly s monochromním vyzněním protínajících se útvarů.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 123.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 1. A-M, Praha 1995, s. 471-473.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 VII, L-Mal, Ostrava 2001, s. 313-314.
http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/nazev-neznamy (naposledy staženo 18.5.2015)