Menu:

Mayer, Vratislav

(Praha 1885 - ?)
Malíř a sochař Vratislav Mayer vystudoval pražskou Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru prof. V. Maška. Jeho tvorba byla z velké části zaměřena na monumentální dekorativní techniky. Vytvořil řadu sgrafit a fresek pro Poděbrady, Moravskou Ostravu či Boleslav, ale pracoval i na hrobkách, výzdobě interiérů nebo návrzích tepaných předmětů.
Vratislav Mayer byl z umělecké rodiny. Jeho bratři Josef a Jaroslav, s nimiž spolupracoval i na svém vlastním rodinném domě, byli žáky Jana Kotěry. Právě práce pro tento dům v Dejvicích (sochy Noc a Den) podle hodnocení současníka malíře Aloise Kalvody "vyšinula (Vratislava Mayera) rázem mezi nejpřednější umělce svého druhu."
Mayerovy dekoratérské schopnosti je možné sledovat i ve skleněné mozaice. Pro fasádu statku v Bukoli navrhl čtyři drobné medailony se zvířecími motivy a do překladu vjezdové brány oválnou kompozici s iniciálami majitele a letopočtem 1920, mozaiku zhotovila dílna Marie Foersterové. Dalším návrhem stejného autora jsou malby v podobě pávů na proškrábané a malované omítce, které jsou doplněné skleněnými aplikacemi. Tvoří rámování oken na fasádě vily u Vorlíků 3 v Praze 6.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl L-Ž, Praha 1950, s. 121-122.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 VIII, Man-Miž, Ostrava 2002, s. 174.
Veronika Vicherková, Novodobá česká mozaika jako specifický druh umění v architektuře druhé poloviny 20. století, diplomová práce, FF UK Praha, 2014, s. 41.