Menu:

Melich, Jaroslav

(1920-1987)
Jaroslav Melich byl vedoucím sklářské hutě v Dolním Polubném a v letech 1947–1970 technickým náměstkem ředitele skláren v Jablonci nad Nisou. Byl absolventem železnobrodské sklářské školy v oboru malby na sklo. Studium zakončil v roce 1938 a v důsledku obsazení pohraničí odešel do sklárny Moravia v Kyjově, kde vytvořil řadu vitráží a sochu skláře. Po skončení války se vrátil zpět na sever Čech.
Melich se výtvarné tvorbě věnoval spíše jako nadšený amatér. Jeho dílem je skleněná mozaika vytvořená v roce 1968 z prefabrikovaných mozaikových kostiček na fasádě samoobsluhy (dnes SBA SHOPu) v místní části Jablonce nad Nisou nazvané Desná III, která představuje různé výrobky zdejších skláren. Výtvarná kvalita díla není nijak vysoká, ostatně Melichovým přínosem v oblasti sklářství nebyla tvorba mozaik, ale řada technologických zlepšovacích návrhů, která zahrnuje například televizní baňky pro obrazovky, ruční výrobu mikrosklíček a výrobu skel pro vakuovou techniku.
Jaroslav Melich (1920-1987), Desenské noviny, 2013, č. 11, s. 9.