Menu:

Menš, Josef

(1920 Hrochův Týnec – 1983 Děčín)
Malíř Josef Menš studoval v ateliérech na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po dokončení studia působil jako učitel výtvarné výchovy. Často pracoval na úkolech do veřejného prostoru. Navrhnul několik skleněných mozaik pro Ústí nad Labem a pro Most: ve vstupní hale nádraží ČD v Ústí nad Labem mozaiku s postavami dělníků, další na sídlišti Severní terasa tamtéž, nebo před mateřskou školou ve Stříbrníkách a pro interiér základní školy na Kamenném vrchu (1980). V prostoru v Muchově ulici v Ústí nad Labem se uplatnily Menšovy mozaikové kompozice na betonových plastikách. Představují děti hrající si pod sluncem, volejbalisty a fotbalisty. V Mostě pod terasami budovy magistrátu je zasazena kamenná mozaika se třemi ženskými postavami z roku 1975.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 130.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 VIII, Man-Miž, Ostrava 2002, s. 223.
Veronika Synková, Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce, FF UJEP Ústí nad Labem, 2006, s. 74, tab. XXIII.