Menu:

Menš, Petr

(1943 Mladá Boleslav)
Petr Menš se narodil do rodiny malíře Josefa Menše. Studoval na VŠUP v atelieru Františka Muziky (1960–1965). Jeho tvorba je spjata s motivy a krajinou severních Čech. Žije v Děčíně a mezi lety 1997-2013 působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.
Monumentálním realizacím pro architekturu se Menš věnoval dlouhodobě. Většinou měly podobu rozsáhlých nástěnných maleb nebo deskových obrazů či art protis. V roce 1987 zvítězil v soutěži na návrh nové opony divadla v Ústí nad Labem, pro město navrhl též logo, pro kavárnu hotelu Murom v Mostě a pro Ústí nad Labem vytvořil dřevěné reliéfy. S architekty M. Johnovským a J. Zemanem osadil v roce 1986 na jimi navržené budově nákupního centra na Masarykově třídě skleněnou mozaiku s názvem Severočeský kraj. Na první pohled téměř abstraktně působící kompozice představuje mapu Severočeského kraje na okrajích rámovanou mračny. V obraze je zdůrazněna modrá linie řeky Labe kontrastující s červenými a hnědými akcenty upozorňujícími zřejmě na nerostné bohatství kraje.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 VIII, Man-Miž, Ostrava 2002, s. 223-224.
Václav Houfek, Výtvarné dílo Petra Menše, Příspěvky k ústecké vlastivědě, 2014, č. 9, s. 53-54.
Janni Vorlíček, Vzácnou mozaiku nechal její majitel zchátrat, Ústecký deník, 2013, 9. 11.
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vzacnou-mozaiku-nechal-jeji-majitel-zchatrat-20131108.html http://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/288-centrum-sluzeb-a-obchodu (naposledy staženo 17.7.2015)