Menu:

Mudruňka, Alois

(1988 Uhersko u Pardubic – 1956 Praha)
Malíř a především grafik a ilustrátor vystudoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole u Václava Maška a Emanuela Dítěte. Sám později učil jako Vysoké škole uměleckoprůmyslové jako profesor ornamentálního a figurálního kreslení. Z Mudruňkova díla jsou známy především návrhy bankovek. Zpracoval podobu papírové dvacetikoruny užívané v Československu mezi lety 1926 a 1945 a byl také spoluautorem bankovky s hodnotou 10 Kč, která byla v oběhu ve stejném časovém období.
Monumentální tvorbě se Alois Mudruňka věnoval jen okrajově. Pro svou rodnou obec Uhersko navrhl v letech 1926 – 1927 sérii sgrafit využitých na fasádě rodného statku, obecním domě, sokolovně, na domě kupce Dohnala a místního řezníka. Ideu úpravy celé ulice se nepodařilo realizovat a navíc byla sgrafita s "vlasteneckými tématy" v době okupace ukryta pod novými vrstvami omítky. V současnosti se tato sgrafita restaurují podle původních návrhů, které se zachovaly v rukou Mudruňkových dědiců.
Ve spolupráci s architektem a také profesorem pražské VŠUP Bedřichem Bendelmayerem navrhl autor svou další monumentální realizaci – výzdobu soudní budovy v Klatovech. Mudruňka pracoval v jejím interiéru, Bendelmayer dekoroval fasádu, přičemž realizace mozaik byla zadána dílně Marie Foersterové. Spolupráce obou tvůrců pokračovala i při výzdobě Bendelmayerovy budovy pojišťovny Continentale vystavěné mezi lety 1928-1929 ve Spálené ulici v Praze. Klasicistní průčelí zde doplnil portikus, na jehož stropě je kruhová kompozice zhotovená opět v mozaikářské dílně Marie Foersterové. Představuje Fortunu s rohem hojnosti, který zahání personifikaci bídy (nebo války) a ochraňuje matku s dítětem.
Václav Čtyroký, Česká mosaika, Sklářské rozhledy, 1941, č. 18, s. 145-153.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl L-Ž, Praha 1950, s. 162.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 IX, Ml-Nou, Ostrava 2002, s. 115.