Menu:

Němec, Josef

(1922 Velké Hamry – 2000 Praha)
Vystudoval odbornou školu sklářskou v Železném Brodě v oboru malba a leptání skla a pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru profesora Františka Kysely. Působil jako malíř a typograf, ve své volné tvorbě se soustředil na krajinomalbu. Mezi lety 1950-1953 působil v podniku Česká mosaika, který byl vytvořen z mozaikářských podniků znárodněných po 2. světové válce, později v nástupnické dílně Ústředí uměleckých řemesel. Od roku 1952 se věnoval restaurování a konzervátorským pracím především na oltářních obrazech, polychromovaných plastikách, ale také nástěnných malbách, freskách a mozaikách.
Josef Němec pracoval v dílně ÚUŘ na realizaci skleněné mozaiky fontány Duha před školou ve Stodůlkách. Vznikla v roce 1989 podle návrhů Luďka Buriánka za účasti architekta ing. Jiřího Kuchaře. Je přístupná z terasy školy, vestavěná do betonové stěny.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, díl L-Ž, Praha 1950, s. 194.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 IX, Ml-Nou, Ostrava 2002, s. 236-237.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 3. Dodatky, Praha 2006, s. 536.
http://www.prazskekasny.net/rejstrik.php?oddil_id=31 (naposledy staženo 7.8.2015)