Menu:

Neuwirt, Vladimír

(1945 Ostrava)
Zprvu se vyučil jako elektrikář a v tomto zaměstnání také začal pracovat, dokud se mu z Ostravy Radvanic nepodařilo přejít do oddělení propagace ve Vítkovicích. Zde spolupracoval s výtvarníkem Milanem Zezulou a připravil se na studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvoval u profesorů Václava Tittelbacha a Ladislava Čepeláka.
Malíř, grafik a dnes především krajinář malující různá témata z blízkých Beskyd je autorem díla s poměrně expresivní barevností. Po návratu do ostravského regionu pracoval na cyklu obrazů s tématem Vítkovických železáren (Odlévárna ingotů, Předehřívací pec, Odpich). Z jeho návrhů pro architekturu známe jen skleněnou mozaiku z roku 1979 na fasádě vstupu do dolu ČSM Suchá – Stonava představující klečícího horníka jak ve společnosti dítěte vztahuje ruku ke slunci.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 160
Stanislav Šich, Výtvarní umělci severomoravského kraje k 35. Výročí osvobození Československa sovětskou armádou (kat.), Olomouc - Ostrava 1980.
Vladimír Neuwirt (kat.), Ostrava 1999.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 IX, Ml-Nou, Ostrava 2002, s. 300.