Menu:

Nikl, František

(1935 Vracov – 2005 Zlín)
Vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a posléze na Akademii výtvarných umění v Praze u M. Holého. Zde také působil jako odborný asistent. V letech 1967-1981 vedl obor propagační grafiky na SUPŠ v Uherském Hradišti, posléze pracoval jako pedagog na katedře designu VŠUP ve Zlíně. K jeho monumentální tvorbě patří realizace v různých materiálech a technikách, které vznikaly od konce 60. do 80. let 20. století. Neobvyklé je například použití enkaustiky v obrazu Průvod kolem květin pro smuteční síň v Kroměříži (1974). Většina realizací pro architekturu našla definitivní podobu v mozaice, především keramické.
Kamenná mozaika Pták a slunce byla navržena v pro budovu Centroprojektu Gottwaldov (1968), keramická mozaika Hudba a tanec pro podnik Fezko Strakonice (1972), další keramické mozaiky vznikly pro Pozemní stavby Gottwaldov - O životní prostředí (1975), Mírový život pro Tepnu Náchod (1977), Dobývání vesmíru pro letiště v Bechyni (1981), Příroda pro dům potravin ve Zlíně (1982), Země pro domov důchodců v Uherském Hradišti (1983), Mírový život pro kulturní dům v Lukově, Rozkvetlá řeka pro bazén ve Zlíně (1984) a Kvetoucí země pro budovu léčebny dlouhodobě nemocných ve zlínské nemocnici (1989). Kombinovaná mozaika využívající štípané kamenné a smaltové kostky s tématem Vinohradnictví byla osazena ve vinném sklepě JZD ve Bzenci (1977), mozaika Tkalcovství pak v podniku Sukno Humpolec (1978). Ze zahraničních monumentálních realizací lze jmenovat např. keramickou mozaiku Slunce v přírodě určenou pro stomatologickou kliniku v Moskvě (1983).
Z Niklovy tvorby skleněných mozaik pro exteriéry budov známe kompozici Květy osazenou v přízemí zlínské budovy VÚGPT (Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov) v roce 1974. Rozsáhlý vlys zdobící přízemí administrativní budovy je doplněn protějškovým obrazem (zřejmě shodného námětu) od Jana Hanáčka. Obě mozaiky realizovalo Ústředí uměleckých řemesel. Skleněnou mozaiku použil Nikl i na dotvoření betonové plastiky Kapka určené před budovu podniku Skloobal ve slovenské Nemšové (1974).
Zdeněk Čubrda (red.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje (kat.), Brno 1985, s. 41.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 IX, Ml-Nou, Ostrava 2002, s. 310-311.
Archiv Krajské galerie ve Zlíně