Menu:

Procházka, Antonín

(1935 Ledvice – 1991 Ústí nad Labem)
Vystudoval užitou grafiku v ateliéru Františka Muziky na VŠUP v Praze. Věnoval se především tvorbě plakátů, grafickému designu a také textilní tvorbě. Z jeho realizací pro architekturu jsou známy skleněné mozaiky (např. MŠ v Teplicích – Trnovanech). Tvořil také návrhy na gobelíny pro severočeský Krajský národní výbor v Ústí nad Labem, pro obřadní síň v Meziboří a aradekory Hudba pro Dům umělců v Praze, Mír pro dům kultury v Mimoni a Moudrost věků s centrálním motivem starého stromu v domově pro seniory v Krásném Březně. Kompozice Starý a nový Most byla určena pro Okresní národní výbor v Mostě.
Podle Procházkova návrhu byla v roce 1976 vytvořena skleněná mozaika na zdravotním středisku v Chlumci. Kompozici s centrálním motivem slunce a květu realizovala ze štípaného smaltu mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel. V roce 1983 byla vytvořena další mozaika nacházející se na betonové plastice nazvané Strom poznání. Byla vyskládána z prefabrikovaných mačkaných kamínků železnobrodské mozaiky. Je osazena před ZŠ Kamenný vrch v Ústí nad Labem. Dotváří exteriér budovy architekta V. Valouška. V jejím interiéru je zasazena o tři roky starší skleněná mozaika jiného severočeského tvůrce – Josefa Menše.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 64.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XI, Pau-Pop, Ostrava 2003, s. 104.
Veronika Synková, Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989, diplomová práce, FF UJEP Ústí nad Labem, 2006, tab. XXIII, XLIV.