Menu:

Říhovský, Karel

(1926 Zbrašov u Hranic)
Studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na uměleckoprůmyslové škole v Brně. Působil jako scénograf, výtvarník v divadle v Jihlavě, tvořil loutky a pracoval také jako podnikový a propagační výtvarník na severní Moravě (Vagónka Tatra ve Studénce, NHKG v Ostravě a na výstavišti Černá Louka tamtéž). Posléze se věnoval volné tvorbě, zabývá se malbou, kresbou i grafikou nebo plakátovou tvorbou a realizacemi pro architekturu. Léta se věnoval tématu staré Ostravy, přírody s ekologickou notou – "podařilo se mu ukázat a mnohdy polidštit neblahé důsledky lidské činnosti – obrazy kališť, skládek, umírajících stromů apod.)"
Nástěnná malba Mládí v obřadní síni v Příboře (1980), nástěnná malba pro mateřskou školu v Orlové (1981), keramické reliéfy pro školu v Kunčicích pod Ondřejníkem (1981), Nástěnné malby pro jesle v Havířově a pro JZD v Bolaticích. Navrhoval také mozaiky, z nichž se zachovala výzdoba fasády podniku Celpak Paskov, kam Říhovský v roce 1984 navrhnul Kytici květů provedenou v technice skleněné mozaiky. V roce 1990 navrhnul mozaiku pro ZŠ v Hrabové a další pro Vysokou školu báňskou v Ostravě.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 69.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XIII, Ro-Se, Ostrava 2003, s. 217-218.
Pavel Pavliňák, Ostrava ve výtvarném umění (kat.), Ostrava 2007, s. 9, 59.