Menu:

Róna, Jaroslav

(1957 Praha)
Jaroslav Róna vystudoval jako sklářský výtvarník v ateliéru prof. Stanislava Libenského v Praze (1978-1984). Pracuje jako malíř, sochař, keramik, scénograf a tvůrce vitráží a mozaik a organizátor výtvarného dění. Je ústřední osobností výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
Róna je považován za jednoho z nejvýznamnějších tvůrců české postmoderny. Z jeho monumentální tvorby známe spíše sochařská díla – např. obrovskou keramickou plastiku psa nazvanou Velký pes Oskar osazenou v roce 1991 na sídlišti v Praze Horních Roztylech. Malířské realizace v architektuře zastupují v autorově díle např. malované vitráže Průřez zemskou kůrou (1991, Praha) a skleněné mozaiky realizované v roce 1991 v na sídlišti Nové Butovice. Byly sem naplánovány jako součást výtvarného generelu, na kterém spolupracoval i autor sídliště Ivo Oberstein. Tématem, které sídliště výtvarně propojilo, byla astronomie a Jaroslav Róna byl osloven, aby vytvořil návrhy na dvě mozaiky s tématem Vesmír (resp. Život ve vesmíru), které se uplatnily na zakulacených nárožích bloku panelových domů Seydlerovy ulice. Byly realizovány v roce 1991 pracovníky mozaikářské dílny Ústředí uměleckých řemesel.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 2. N-Ž, Praha 1995, s. 689-690.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XIII, Ro-Se, Ostrava 2003, s. 37-38.
Antonín Langhamer, Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách, Sklář a keramik, roč. 53, 2003, č. 4–5, s. 72–78. Jiří Olič, Róna, Praha 2010.
http://www.p13.cz/stop/s0112/txt/26.html (naposledy staženo 7.9.2015)