Menu:

Rossmann, Zdeněk

(1905 Ostrava – 1984 Praha)
Studoval na brněnské technice a v roce 1929 na Bauhausu v Dessau u profesora L. Hilbersheimera. Pracoval pro brněnské divadlo, posléze přesídlil do Bratislavy, až byl v roce 1943 převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Po roce 1945 se usadil v Praze a navrhoval výpravy divadel. Jako architekt se podílel i na divadelních výstavách nebo muzejních instalacích (např. Smetanova muzea v Praze). Je známý jako typograf, autor fotokoláží a dalších prací.
Jako architekt a výtvarník navrhl řadu výstav a dlouhodobých expozic. V roce 1934 to byla instalace Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, 1937 archeologická expozice Pražského hradu, 1982 Synagogální textilie v expozici Židovského muzea v Praze. Instaloval také domy významných osobností – rodný dům Bedřicha Smetany v Litomyšli (1959), dům mistra Jana Husa v Kostnici (1965) nebo památník Karla Čapka ve Strži (1964). S touto činností souvisí i jeho návrhy souboru skleněných mozaik. Pro Slavníkovské hradiště v Libici nad Cidlinou navrhnul deset tabulí informujících o archeologickém nalezišti a výtvarně dotvářejících jeho vstupní prostor. Tabule tvoří panely v kovových rámech, provedené ze štípaného smaltu v mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel v roce 1966. O jedenáct let později byly ještě rozšířeny.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 2. N-Ž, Praha 1995, s. 692.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XIII, Ro-Se, Ostrava 2003, s. 56-57.
Veronika Vicherková, Novodobá česká mozaika jako specifický druh umění v architektuře druhé poloviny 20. století, diplomová práce, FF UK Praha, 2014, s. 14.