Menu:

Schneider, Lubomír

(1928 Olomouc)
Studoval na pedagogické fakultě v Olomouci, mj. v ateliéru prof. Jana Zrzavého. Ve městě zůstal a věnoval se volné grafické a malířské tvorbě. V Olomouci a v blízkém okolí realizoval v 70. a 80. letech 20. století též množství uměleckých děl pro veřejný prostor zdobících většinou zdravotnická nebo školní zařízení. Reliéf Aesculap vznikl pro Přerov a Košíkáři pro základní školu ve Šternberku. Z mozaik jsou to kompozice Přátelství pro základní školu v Přerově, mozaika pro dětskou nemocnici v Olomouci, další s motivem Záznam růstu pro obchodní centrum Jalta v Olomouci, mozaiková kompozice Mírový motiv pro základní školu Heyrovského v Olomouci a Analýza pro vysokoškolské koleje v Olomouci.
Z exteriérových skleněných mozaik Lubomíra Schneidera se zachovala dodnes kompozice Slunce v atriu bývalého domu služeb v Přerově. Abstraktní motiv s centrálním kotoučem slunce a geometrickým členěním plochy byl instalován v roce 1973.
František Dvořák – Otakar Otáhal – Stanislav Stich – Eva Trnková, Severomoravští umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (kat.), Ostrava – Olomouc 1975, s. 40.
Rudolf Chadraba, Lubomír Schneider. Obrazy (kat.), Olomouc 1990.
Jiří Hastík, Lubomír Schneider. Obrazy (kat.), Olomouc 1999.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 XIV, Sh-Sr, Ostrava 2005, s. 50.