Menu:

Sedlík, Petr

(1950 Ostrava)
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně v oboru monumentální malby a scénografie u prof. J. Coufala a A. Nováka. Posléze pracoval jako propagační výtvarník v Domě kultury ROH Nové huti a v ústřední propagaci NHKG v Ostravě. Od roku 1986 pracuje ve volném povolání.
Petr Sedlík je především schopný kreslíř a malíř figuralista. V současnosti pracuje jako pedagog na soukromé Střední umělecké škole a Základní umělecké škole AVE ART v Ostravě. Dříve realizoval několik výtvarných děl do architektury, často nejen malířského, ale i plastického charakteru. Z novějších jsou to 1993 dekorativní stěny, malby a štuk pro Českou banku v Ostravě, reliéf na průčelí Agrobanky v Karviné a pro bankovní domy tvořil i v následujících letech – v roce 1995 reliéf na vstupním schodišti české spořitelny v Ostravě, 1997 plastiku Květ pro Českou spořitelnu v Havířově nebo nerezovou plastiku Kyvadlo pro Obchodní soud v Ostravě Porubě. V polovině 80. let 20. století Petr Sedlík spolupracoval s týmem dalších tvůrců na zhotovení velkoplošné skleněné mozaiky Hrdinství práce (resp. Osvobození Československa), která vznikla podle návrhu Jana Václavíka pro průčelí nákupního střediska v Ostravě Hrabůvce i na jeho dalším návrhu Jaro 30. dubna pro stejnojmennou ostravskou ulici.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 46.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XIII, Ro-Se, Ostrava 2003, s. 305-306.
http://www.aveart.cz/ssus/index.html (naposledy staženo 17.8.2015)