Menu:

Severová, Jaroslava

(1942 Praha)
Malířka, grafička, studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Horníka a V. Tittelbacha. Sama působí jako pedagogický pracovník. Dlouhá léta strávila na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde se intenzivně začala věnovat počítačové grafice. V současnosti je garantkou oboru Grafická tvorba – multimédia na hradecké univerzitě.
Rozsáhlé grafické dílo Jaroslavy Severové započaté úspěšně účastí na několika zahraničních výstavách na konci 60. let 20. století doplnilo v průběhu času i několik zajímavých realizací v architektuře. V roce 1969 navrhla sérii tapiserií pro kulturní dům Delta v Litvínově, v roce 1972 další pro menzu kolejí Větrník v Praze na Petřinách. O rok později navrhla keramický obklad pro mateřskou školu v Mochově. V roce pokračovala v zakázkách do prostor mateřských škol dřevěnými objekty pro MŠ Štoky a Hoříněves. Měly podobu výtvarně pojednaných skříněk upevněných na stěně, které dotvářely prostor dětských her a sloužily zároveň jako učební pomůcky a mobilní stavebnice s vyjímatelnými prvky.
V portfoliu Jaroslavy Severové se objevují i návrhy mozaik. Kamenná kompozice Město byla v roce 1980 situována v průchodu stanice pražské trasy C metra Opatov. O dva roky později měla vzniknout opět z přírodního kamene vysázená mozaika pro vysokoškolské koleje na Chodově. Jen jedna realizace byla provedena ze smaltů, je jí dodnes zachovaná skleněná mozaika Dětský svět osazená na fasádě mateřské školy v Častolovicích v roce 1978.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 104.
Ivo Janoušek, Výtvarný svět Jaroslavy Severové v architektuře, Domov, 1981, č. 6, s. 27-28.
Vilém Jůza a kol., Jaroslava Severová (kat.), Ostrava 1995.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 XIII, Ro-Se, Ostrava 2003, s. 352.