Menu:

Šindelář, Lumír

(1925 Rejdice – 2010)
Medailér, šperkař a sklářský výtvarník studoval na Akademii výtvarných umění, kde později působil také jako asistent v ateliéru prof. K. Mináře. Je autorem řady pamětních desek a portrétů, ale především medailí a plaket, kterých navrhl více než čtyři stovky. V monumentální tvorbě se soustředil především na reliéfy, ale i na volné plastiky. Zpracoval pamětní desku J. Haška pro Prahu 5 (1983), monumentální kříž pro kostel Emauzského kláštera (1998) nebo reliéf Královna Eliška pro Kostelnický dům na Vyšehradě (1995). Zde vytvořil také několik zakázek pro kostel sv. Petra a Pavla – pamětní desku s králem Vratislavem v hlavní lodi (1992), relikviářovou desku sv. Jana Nepomuckého v chóru (1994) a také dvě mozaiky do tympanonů bočních vstupů západního průčelí (1993). Mozaiky jsou v jeho díle výjimečné. Kompozice s ústředními písmeny alfa a omega zahrnují odkazy na historii založení kostela, které autor vysvětlil i v podrobném rozboru symboliky děl publikovaném v roce 2001.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 185.
Lumír Šindelář, Mosaiky v postranních tympanonech chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, in: Bořivoj Nechvátal (red.), Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Praha 2001, s. 341-345.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 XVI, Šan-Šta, Ostrava 2006, s. 167-168.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 3. Dodatky, Praha 2006, s. 721-722