Menu:

Škopek, Jiří

(1933 Velim)
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a pokračoval vysokoškolským studiem na VŠUP. Žije a tvoří v Jaroměři.
Malíř, kreslíř a restaurátor, který se zabývá také volnou a užitou grafikou. V posledních letech vytváří především návrhy pohlednic. Je autorem různých znaků a praporů měst a s jeho heraldickými pracemi souvisí také skleněná mozaika u pramene Labe v Krkonoších. Představuje 28 znaků měst, jimiž protéká řeka Labe.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 XVI, Šan-Šta, Ostrava 2006.
Jiří Dvořák, Návštěva: Odložený důchod Jiřího Škopka, Krkonoše – Jizerské hory, listopad 2004, http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=8012&Itemid=4