Menu:

Šťasta, Jiří

Malíř a architekt Jiří Šťasta vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně (2011), kde žije a působí. Po absolutoriu absolvoval v roce 2012 půlroční pobyt v mozaikářské dílně v Římě v ateliéru centra Aletti, který se zabývá návrhy a realizací výzdoby liturgických prostor na celém světě. Ve spolupráci se svým školitelem Markem I. Rupnikem SJ pracoval v následujícím roce na mozaikové výzdobě kostela Corpus Domini v italské Bologni.
Šťastova malířská tvorba byla zprvu nefigurativní, kdy, jak se sám vyjádřil, byly jeho informální malby "modlitbami k Bohu". V mozaikové tvorbě pracuje inspirován náboženským uměním, především ikonami a svými kompozicemi chce divákům zprostředkovat vztah k Bohu.
Na českém území můžeme jeho kombinované mozaiky se skleněnými a kamennými kostkami vidět v Kunicích – výjevy archandělů, kamennou mozaiku nad vstupem do kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích a kruhový výjev s hlavou Krista na průčelí kaple v Příměticích u Znojma. Ve spolupráci s Jiřím Šerekem realizoval také keramickou mozaiku na dvoře Fakulty architektury VUT v Brně.
http://www.stasta.cz/ (naposledy staženo 17.8.2015)
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=824 (naposledy staženo 17.8.2015)