Menu:

Štětkář, Karel

(1918 Ostava – 1999 Ostrava)
Malíř, grafik, pedagog a funkcionář Svazu československých výtvarných umělců vystudoval v ateliéru A. Pelce na pražské VŠUP politickou kresbu a karikaturu (1947-1952) a po tři roky zde působil na místě asistenta. Kromě grafiky, plakátové tvorby realizoval i monumentální práce dotvářející architekturu, jako návrhy mozaik a keramických reliéfů.
Jedna ze Štětkářových mozaik vznikla v závěru první etapy výstavby krajské nemocnice v Ostravě (dnes Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba). V roce 1969 se zde realizovalo "plakátově pojaté ideologické dílo, dlouho diskutované, neboť svým formátem přesahovalo vše ostatní". Kompozice Žena a slunce o ploše 60 m² byla umístěna na jihozápadním štítu Domu sester a utvářela pohled na celý areál při příjezdu z jihu. Při opravě fasády v 90. letech 20. století byla mozaika odstraněna, z nalezených fragmentů je však patrné, že byla vytvořena z prefabrikovaných mačkaných kostek. Další Štětkářovo dílo mělo být realizováno v roce 1977 pro halu podniku Tatra Kopřivnice a v tomtéž roce také figurální kompozice Vstup mladého člověka do života pro vstupní halu tamního učňovského střediska. Z exteriérových skleněných mozaik se dodnes zachovala modrá kompozice se dvěma holubicemi zdobící průčelí nákupního střediska ve Velké Polomi. Prefabrikovaná mačkaná mozaika vznikla v roce 1977.
Prokop Toman - Prokop Hugo Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 190.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977, s. 280, 272.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 XVII, Šte-Tich, Ostrava 2006, s. 73-74.
Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století, disertační práce, FFMU Brno, 2009, s. 130.