Menu:

Šusta, Jaroslav

(1927 Ostrava)
Studoval speciální ateliér užité architektury u profesorů P. Smetany a J. Sokola na VŠUP v Praze. Pracoval jako architekt, designér nábytku a návrhář interiérů budov, ale také maloval a tvořil grafiku. Zcela výjimečně pracoval i na návrhu pro skleněnou mozaiku umístěnou na panelu u vstupu do městského úřadu v Litomyšli. Pohled na město s řadou domů s podloubím, dominantami dvou kostelů a zámku, doplněný městským znakem realizovala v roce 1977 mozaikářská dílna ÚUŘ. Tato Šustova zakázka zřejmě souvisela s jinou jeho Litomyšlskou prací – budováním interiéru kina Oko o rok dříve.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 XVII, Šte-Tich, Ostrava 2006, s. 157-158.
Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, sv. 3. Dodatky, Praha 2006, s. 767-768.