Menu:

Vačkář, Otmar

Otmar Vačkář byl majitelem firmy, která zhotovovala především malované vitráže pro interiéry kostelů (např. ve Střelicích u Brna, v Tísku) a sídlila v Brně ve Francouzské ulici. Vačkář zřejmě získal původní umělecké sklenářství rodiny Škardových (naposledy závod E. Škardy v Brně) a pokračoval v jeho činnosti. Podle dobových informací se firma jmenovala Vačkař Otmar, umělecké sklenářství a měla také ateliéry pro "italskou mosaiku" a továrnu na zrcadla. Z uměleckých realizací je rozhodně nejvýznamnější podíl na výzdobě nově budovaného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci Hejčíně. Zde pracovala mozaikářská dílna podle návrhů Jano Koehlera - zhotovila velkou kompozici „mozaikového obrazu“ (8,7 x 7,2 m) nahrazujícího hlavní oltář v presbytáři.
Z exteriérových mozaik je z Vačkářovy produkce dosud zachován obraz sv. Petra a Pavla, osazený v roce 1941 na průčelí kostela stejného zasvěcení v Prostějově. Do tohoto chrámu firma Vačkář dodala i tři vitráže, které však byly v roce 1945 zničeny.
Kostelní okna (dobová reklama), Našinec, 1928, 16. 12., s. 8.
Chrám sv. Cyrila a Metoda v Olomouci-Hejčíně, Olomouc 1932, s. 17.
Gabriela Obšilová, Oprava kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově provedená Klaudiem Madlmayerem, bakalářská práce, FFMU Brno, 2013, s. 26.