Menu:

Václavík, Jan

(1941 – 2001 Ostrava)
Malíř spojený celým svým životem i pedagogickým působením s rodnou Ostravou studoval mezi lety 1962–1968 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentální a figurální malby. Z jeho realizací spojených s architekturou známe mozaiku pro obchodní dům Jednota v Kravařích z roku 1973, betonový poutač pro autobusové nádraží v Ostravě nebo reliéf na fasádě nákupního střediska sídliště Šalamouna tamtéž.
V roce 1980 navrhl skleněnou mozaiku pro mateřskou školu v Českém Těšíně a o rok dříve byla realizována pestrá kompozice rozsáhlé skleněné mozaiky s motivem Kytice u vstupu do budovy hotelu Kalač v Novém Jičíně. Zřejmě nejznámější Václavíkovou realizací je velkoplošná mozaika na průčelí nákupního střediska sídliště Hrabůvka v Ostravě nazvaná Vítězství práce, ale známá také pod názvy Hrdinství práce či Osvobození Československa, vznikla mezi lety 1983–1985. "Spojila námět boje, osvobození a práce v průmyslové Ostravě." Dílo vzniklo ke čtyřicátému výročí osvobození města, bylo i z dálkového pohledu velmi dobře čitelné, protože bylo umístěno na pohledovém bodu tehdejší ulice Stalingradských hrdinů procházející napříč sídlištěm. Obraz spojující ústřední symbol v podobě šťastného osvoboditele s kyticí šeříků s děvčetem, které drží holubici míru, je na pozadí doplněn zbořenými domy a vzepjatými šachetními věžemi. Nepřehlédnutelná kompozice dotvářela od roku 1985 sídliště považované za nové budovatelské město. V menším měřítku, ale stále v podobném monumentálním duchu byl navržen také mozaikou zdobený betonový reliéf Jaro 30. dubna, který byl v roce 1989 realizován v přízemí budovy ve stejnojmenné ulici v centru Ostravy
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 117.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 76.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 46.
Alena Malá (ed.), Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 XIX, V-Vik, Ostrava 2008, s. 35-36.
Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století, disertační práce, FF MU Brno, 2009, s. 155-156.